Logo
18. aprill 2018
15 (1096)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Mihhail Korb: ühtki küsitlust ei tohi valimistulemusena võtta

HARRY  2017-10-06 21:35:15
matteuse evangeelium7
Jeesuse mäejutlus
1 Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut,
2 sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse
kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega
mõõdetakse ka teile!

3 Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese
silmas aga ei märka?
4 Või kuidas sa võid oma vennale öelda: „Lase ma tõmban pinnu
sinu silmast välja!” ja ennäe, sul endal on silmas palk?
5 Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja, ja
siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata!

6 Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke
oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega
ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks!

7 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage,
ja teile avatakse,
8 sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale
avatakse!
9 Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub
leiba, ent tema annab talle kivi?
10 Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao?
11 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma
lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head
neile, kes teda paluvad!

12 Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile
teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja
Prohvetid.

13 Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on
tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt
sisse!
14 Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja
pisut on neid, kes selle leiavad.

15 Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde
lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid!
16 Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata
kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt?
17 Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu
halba vilja.
18 Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda
head vilja.
19 Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja
visatakse tulle.
20 Küllap te tunnete nad ära nende viljast!

21 Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa
taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on
taevas.
22 Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me
ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja
ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?”

Jah.  2017-10-07 13:48:39
Valimistulemust mõjutab ausate ja hoolivate inimeste valik töötulemuste järgi ja seni on olnud häid töötulemusi vaid Keskerakonnal.Teiste erakondade tegelased enamuses vaid halvustavad, laimavad ja hirmutavad inimesi-neid kes on mõjutatavad, aga töötulemusi ega isegi positiivseid lubadusi pole ja kui neid olekski täitmisele nad ei kuuluks. Seda on aeg näidanud. Aga veel hullem Reformi tagatoa tegelased on vaid valesid otsuseid vastu võtnud ja meie elatustaseme viinud viimaste hulka.

eelmisele  2017-10-07 14:09:24
sa troll kunagi oma teksti ka muudad-juba mitu aastat ühte ja sama paska kirjutad siia.

HARRY  2017-10-07 16:22:54
Loe objektiivi ja saa nägijaks! Päästa ennast sundhomostajate ja moslemite käest!

Nimi 
E-mail