Logo
18. aprill 2018
15 (1096)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Üksinda elava eaka olukord paraneb

05. oktoober 2017

Alates 2017. aasta sügisest mõnevõrra paraneb üksinda elavate pensionäride olukord, kehtima hakkab üksi elava pensionäri ühekordne toetus. Toetuse eesmärk on suurendada pensionäri sissetulekut tema majandusliku iseseisvuse parandamiseks ja vaesuse riski vähendamiseks. Uuringute kohaselt on vanaduspensioni saajate sissetulekute ebavõrdsus võrreldes teiste elanikega suhteliselt suur ning üksi elavate vanaduspensioniealiste olukord teistega võrreldes oluliselt halvem. Toetuse aastane suurus saab 2017. aastal olema 115 eurot, ning see makstakse välja 5. oktoobril, nö enne kütteperioodi algust.

Jõustunud seadusemuudatus puudutab ligi 85000 pensionäri. Olulised aspektid toetuse saamisel Oluline on silmas pidada, et toetus laieneb vaid rahvastikuregistri andmete järgi üksinda elavatele pansionäridele. St kui rahvastikuregistri andmetel omab ajavahemikul .1 aprillist – 30. septembrini samas elukohas sissekirjutust ka teine isik, siis tähendab see seda, et pensionär ei ela üksi ning seega temal puudub õigus toetusele. Täiendavat toetust ei pea ise taotlema, vaid see määratakse üldjuhul automaatselt (erandid puudutavad välismaalt pensioni saavaid isikuid, hooldekodus olevaid pensionäre, eestkostjaid, eestkostetavaid, pensionäri enda alaealisi lapsi või alla 21 aastaseid õppureid) Toetuse määramisel ei oma tähtsust, kas ollakse abielus või mitte, oluline on vaid registreeritud elukoha puudumine samal aadressil.

Toetuse õigust omava inimese vanaduspension peab jääma alla keskmise vanaduspensioni 1,2 kordset suurust, ehk alla 470 euro. Muud sageli kerkivad küsimused Toetuse määramisel ei arvestata, kas inimene saab ka teisi toetusi või mitte. Samuti ei oma toetuse saamise seisukohalt tähtsust, kas pensionär käib tööl või mitte. Üksi elava pensionäri toetus ei ole seotud kuidagi vanaduspensioni iga-aastase tõusuga - kindlasti jääb jõusse iga-aastane pensioni tõus. 2018. aastal tõuseb keskmine pension 416 eurolt 442 eurole ehk 6,3 protsenti. Tallinna linna eelarvest makstav iga-aastane n-ö sünnipäevatoetotus (mis on sel aastal 76,7 eurot ja alates järgmise aasta 24.veebruarist eeldatavasti 100 euot) jääb samuti alles, sest see ei ole kuidagi seotud üksinda elava pensionäri toetusega. Tulevikuarengud pensionides Uue valitsuse plaanides on astuda samme pensionide võrdsuse suurendamiseks. Selles osas planeeritakse edaspidi pensionide indekseerimisel tõsta kiiremas tempos just pensioni baasosa. Samuti planeeritakse alates 2018. aastast muutusi pensionide tulumaksuga maksustamisel, kus tulumaksuvaba pensioni suurus tõstetakse 500 euroni.Viimati muudetud: 05.10.2017
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail