Logo
24. mai 2017
20 (1051)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

 

Vastused: 1 - 9, Leitud: 9, Otsipäring: "lennart meri armid sidemed"

Suur humanist Meri X osa Isamaaliitlik poliitika ja Meri Kadrioru õukond on püüdnud pea kümne aasta jooksul kujundada Lennart Merist pilti kui Euroopa kultuuriruumi esindajast metslaste maal. Enda arvates euroopaliku eetilisuse etalon Meri on oma kõnedes vabariigi ...
Peeter Rahnel

Nurgakivi paigaldamine IX osaOmakasupüüdlikkuses ja riigi strateegiliste huvide eest seismises ei saa Lennart Meri süüdistada ka tema presidendiks oleku eelsetel aastatel. Kui 1992. aastal oli päevakorras Eesti merepiiri taaskehtestamine, ...
Peeter Rahnel

Müümise mehhanismid VIII osa Lennart Meri presidendiaastad olid täis eneseimetlust ja enese kanoniseerimispüüdu. Igal võimalikul juhul püüdis Meri enese isikut presidendi ...
Peeter Rahnel

VEKSA suunisega otse Eesti Vabariiki VII osa Eesti vastupanuvõitlust Välis-Eestis püüdis KGB igati lõhestada, purustada, üle meelitada. Kui VEKSA juht, Lennart Meri suur sõber ja ülemus Ülo Koit soovis 1983. aastal, et Balti Instituudi järgnevail konverentsidel oleks rohkem ettekandeid kaasaegsetel ...
Kesknädal

Lähimineviku vähetuntud lehekülgi Lennart Meri asus ülikooli lõpetamise järel tööle Vanemuise teatri kirjandusala juhatajana. Alustada oma karjääri parteilise (NLKbP) ...
Peeter Rahnel

... tuntud inimesi. Nimetame siinkohal mõned Nõmme Gümnaasiumi poolt tehtud valikust: Erast Parmasto, Kulno Süvalep, Hans Trass - lõpetajad aastast 1947; Lennart Meri, Endel Lippmaa, Naomi Loogna, Uno Nigul, Eino Tamberg - lõpetajad aastast 1948. Kool andis tugeva alusmüüri tulevasteks õpinguteks ...
Peeter Rahnel

... plats puhtaks lüüa õhutasid kirgi, et rahva seas populaarse Arnold Rüütli mainet vähendada. Isamaa kandidaadina presidendivalimistel välja käidud Lennart Meri vastandati kui puhta renomeega kirjamees määrdunud "endistele". Rahva mällu oli aga talletatud ka muud. Siin ja seal tõstatusid ...
Peeter Rahnel

... kasutada oma võimu seadustamisel? Kas Georg Meri sarnaneb maffiakirjandusest tuttavale tegelasele, keda kutsutakse "koristajaks", või sarnaneb ta rohkem Lennart Meri poolt hukka mõistetud NKVD mõrvaagentidega?
Peeter Rahnel

... võib mõista või hukka mõista, kuid samas ei tea me olukorda ning sellest ajendatut - kuidas ja millistel motiividel ta oma otsused tegi. Möödunud aastal Lennart Meri poolt ainuisikuliselt ellu kutsutud ja Laari valitsuse rahalisel toel Meri poolt läbi viidud "Murtud rukkilille" suurejoonelised ...
Peeter Rahnel