Logo
20. september 2017
37 (1068)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

 

Vastused: 1 - 6, Leitud: 6, Otsipäring: "lennart meri armid sidemed"

Nurgakivi paigaldamine IX osaOmakasupüüdlikkuses ja riigi strateegiliste huvide eest seismises ei saa Lennart Meri süüdistada ka tema presidendiks oleku eelsetel aastatel. Kui 1992. aastal oli päevakorras Eesti merepiiri taaskehtestamine, ...
Peeter Rahnel

Müümise mehhanismid VIII osa Lennart Meri presidendiaastad olid täis eneseimetlust ja enese kanoniseerimispüüdu. Igal võimalikul juhul püüdis Meri enese isikut presidendi ...
Peeter Rahnel

VEKSA suunisega otse Eesti Vabariiki VII osa Eesti vastupanuvõitlust Välis-Eestis püüdis KGB igati lõhestada, purustada, üle meelitada. Kui VEKSA juht, Lennart Meri suur sõber ja ülemus Ülo Koit soovis 1983. aastal, et Balti Instituudi järgnevail konverentsidel oleks rohkem ettekandeid kaasaegsetel ...
Kesknädal

Lähimineviku vähetuntud lehekülgi Lennart Meri asus ülikooli lõpetamise järel tööle Vanemuise teatri kirjandusala juhatajana. Alustada oma karjääri parteilise (NLKbP) ...
Peeter Rahnel

... tuntud inimesi. Nimetame siinkohal mõned Nõmme Gümnaasiumi poolt tehtud valikust: Erast Parmasto, Kulno Süvalep, Hans Trass - lõpetajad aastast 1947; Lennart Meri, Endel Lippmaa, Naomi Loogna, Uno Nigul, Eino Tamberg - lõpetajad aastast 1948. Kool andis tugeva alusmüüri tulevasteks õpinguteks ...
Peeter Rahnel

... võib mõista või hukka mõista, kuid samas ei tea me olukorda ning sellest ajendatut - kuidas ja millistel motiividel ta oma otsused tegi. Möödunud aastal Lennart Meri poolt ainuisikuliselt ellu kutsutud ja Laari valitsuse rahalisel toel Meri poolt läbi viidud "Murtud rukkilille" suurejoonelised ...
Peeter Rahnel