Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Marika Tuus-Laul: uus toimetulekutoetuse süsteem soodustab tööle asumist

jah  2017-11-24 16:33:08
Tore. Vähemalt midagigi praegune valitsus teeb tavainimese elujärje parandamiseks.

soovitus   2017-11-24 22:26:26
preili knopka, palun kasuta siis seda võimalust koos vennaga ja minge ka tööle

  2017-11-25 14:08:27
eriti soodustab see pensionäri- mine pensionär tööle, siis riik koheselt paneb sind kulakute klassi ja karistab maksudega. Aitähh Knopka hoolimise eest !

harry  2017-11-25 19:46:03
Apostlite teod1
Eessõna
1 Esimese raamatu, Teofilos, ma kirjutasin kõigest sellest,
mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas
2 kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda,
kui ta apostlitele, keda ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli
andnud korraldusi.
3 Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast
elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne
päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist.

Jeesuse taevaminek
4 Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil
Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis
teie olete minult kuulnud.
5 Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha
Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.”

6 Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: „Issand,
kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?”
7 Tema aga ütles neile: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde,
mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud,
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate
olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja
Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

9 Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja
pilv varjas ta nende silme eest.
10 Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata,
siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest,
11 kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja
vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles
taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse
minevat.”

Mattias valitakse kaheteistkümnendaks apostliks
12 Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida
kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe
hingamispäeva teekonna kaugusel.
13 Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli
tavaks viibida: Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas
ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus, Alfeuse
poeg, ja seloot Siimon ja Juudas, Jaakobuse poeg.
14 Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos
Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega.

15 Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti - rahvast
oli koos umbes sada kakskümmend inimest - ning ütles:
16 „Mehed-vennad! Täide pidi minema kirjasõna, mis Püha Vaim
on Taaveti suu läbi ette kuulutanud Juuda kohta, kellest sai Jeesuse
kinnivõtjate teejuht.
17 Ta oli ju meie sekka arvatud ja sama teenimine oli temagi
osa.
18 Just tema hankis ülekohtu palgast enesele
põllu, aga ta ise kukkus ülepeakaela alla, lõhkes keskelt ja kogu ta
sisikond valgus välja.
19 See on saanud teatavaks kõigile Jeruusalemma elanikele,
nii et seda põldu nende murdes kutsutakse Hakeldamaks, see
tähendab Verepõlluks.
20 Laulude raamatusse on ju kirjutatud:
„Tema elupaik saagu tühermaaks
ja ärgu elagu selles keegi”,
ja
„Tema ülevaatajaamet saagu teisele!”

Nimi 
E-mail