Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Memorandum

28. juuli 2004


EV president Arnold Rüütel
EV Riigikogu esimees Ene Ergma
EV peaminister Juhan Parts
EV õiguskantsler Allar Jõks
EV siseminister Margus Leivo
EV rahvastikuminister Paul-Erik Rummo
EV justiitsminister Ken-Marti Vaher
EV sotsiaalminister Marko Pomerants
EV majandusminister Meelis Atonen
EV rahandusminister Taavi Veskimägi


Memorandum
Pöördume Teie poole Omandireformi käigus tekitatud isikuvastaste kuritegude asjus, millised Euroopa Liidu tingimustes võivad saada klassifitseeritud kui genotsiid ühe rahva vastu majandus-poliitiliste grupeeringute poolt ja mida on raske õigustada lihtsa haldussuutmatusega. Rikutud on Põhiseadust ja Põhiseaduse kolme põhiprintsiipi: õiguskindluse printsiipi (§ 3), õiguspärase ootuse printsiipi (§ 10) ja võrdse kohtlemise printsiipi (§ 12). Lisaks sellele on rikutud Põhiseaduse kuut paragrahvi.

Öeldust tulenevalt on läbi viidud sotsiaalne genotsiid nende inimeste suhtes, kes elasid tagastatavates majades, mida on tagastatud nii seaduslikult kui seadusevastaselt. Kannatada on saanud süütud inimesed, kelle osas puudub milleski süüdi mõistev kohtuotsus. Omandireformi Aluste Seadus ütleb, et vara tagastamine endistele omanikele või nende järglastele ei tohi kahjustada teiste isikute seadusega kaitstud huve ega tekitada uut ülekohut.
Eesti Vabariigis kehtiv seadusandlus välistab vara valetagastamised, reaalsuses on juriiditsevate trikkidega kõrvale hoitud seaduste seaduslike protseduuride läbiviimisest. Sundüürnikud ei ole saanud ei kompensatsiooni ega ka uut korterit. Koduta on jäänud ligikaudu 80 000 peret (ca 240 000 inimest). Osa inimesi on lahendanud oma korteriprobleemi omal jõul ja rahadega, näiteks pangalaenu abil või on vara omanik ostnud sundüürnikele korterid.
Sundüürnikud, kes on heauskselt jäänud lootma valitud rahvaesindajate poolt antud lubadusi, on 50 aastat korras hoidnud ja remontinud tänaste omanike vara. Kui seda vara ei oleks korras hoitud, siis ei oleks ka midagi tagasi olnud anda. Nende sundüürnike heaks ei ole omanikud midagi ette võtnud, et hallata oma vara. Omandireformi käigus tagastati ebaseaduslikult vara omanikele, kes 1) olid juba saanud kompensatsiooni Saksa Riigi Usaldusvalitsuselt; 2) äriühingute vara üksikisikutele ja nende pärijatele, vara, mida ei ole iialgi natsionaliseeritud ja 3) riigi poolt garanteeritud võlaga ehitatud majad, mille võlgu ei ole nn omanikud riigile tagasi maksnud.

Eesti Vabariigi valitsused ei ole senini teinud ühtegi konkreetset plaani, kuidas Eesti Vabariigi elanike põhiõigusi rikkuvat olukorda lahendada. Puuduvad usaldusväärsed ja konkreetsed arvestuslikud prognoosid, mida toob kaasa üüri piirmäärade vabakslaskmine.
Kuna sundüürnike inimõigusi on rikutud, siis me nõuame:
1. Valitsus peab tegema konkreetse arvestusliku analüüsi, kui suureks kujunevad toetused ja kas nende toetustega on garanteeritud sundüürnike põhiseaduslikud inimõigused.
2. Riigi kompetentsis on eraldada omavalitsustele maad, et nad võiksid jätkata elamuehitust, kus sundüürnikud saaksid erastamisõigusega korterid või saada õiglast kompensatsiooni samaväärse korteri muretsemiseks.
3. Riik peab seadma prioriteediks ja mitte tagasi lükkama eestimaalastele kui eurooplastele eluliste vajaduste rahuldamiseks ette nähtud vahendid, nii nagu see on mõeldud teistele ELi riikides elavatele elanikele.
4. Kui meie julgeme tunnistada oma suutmatust tagada oma kodanikele Euroopa nõuetele vastavat õigusabi, siis tuleb luua kõik võimalused elanike kõikide sotsiaalsete kihtide õigusabi vajaduste rahuldamiseks Euroopa Liidu õigusruumis.
5. Õigluse huvides peavad rahvaesindajad tunnistama oma vigu omandireformi läbiviimisel.

Kuna valitsus on andnud kirikus vande Jumala ja oma rahva ees, siis ei saa seda teha lahus kristlikest postulaatidest, nagu: "Ära tee teisele seda, mida Sa ei taha, et Sinule tehakse." Palume siis lähtuda ülimast kristlikust käsust s.o ligimese armastuse käsust ja rahvateenrina võtta vastutus inimõiguste rikkumiste peatamiseks.

Omandireformi ohvrid koos kõikide inimestega, kellele on tähtis meie riigi aus nimi, pöörduvad Teie poole üleskutsega peatada üüri piirmäärade kaotamise seaduse vastuvõtmine seni, kuni valitud rahvaesindajad pole täitnud oma kohustusi valijate ees.

Euroopa Kodanike Inimõiguste Kaitse Instituut Eestis nimel

M. K. Arendia Elita von Wolsky, majandusmagister
Lemme Krimm, Sundüürnike Kogu Ekspertkomisjoni esimees


Viimati muudetud: 28.07.2004
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail