Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Valitsus kiitis heaks Ida-Virumaa programmi täiendavad meetmed

09. veebruar 2018

Valitsus kiitis heaks Ida-Virumaa programmi täiendavad meetmed, mis elavdavad piirkonna majandust, arendavad linnaruumi ja toetavad tööhõive kaudu sissetulekute suurendamist. Selleks eraldab valitsus 2018. aastal 3,8 miljonit eurot ning järgnevateks aastateks eraldatavad summad otsustatakse riigi eelarvestrateegia käigus. Kokku soovib valitsus Ida-Virumaale aastatel 2017–2020 investeerida ligikaudu 200 miljonit eurot.

Peaminister Jüri Ratas nentis, et regiooni terviklik areng nõuab pikaajalise rahastuse kõrval head koostöötahet riigi, kohalike omavalitsuste ning ettevõtjate vahel. „Nii riigi kui kohaliku tasandi jaoks on väga tähtis piirkonna majanduse elavdamise juures ka elukeskkonna arendamine. Selleks, et noored ei lahkuks, vaid vastupidi, tahaksid tulla Ida-Virumaale elama, on kohapeal vaja atraktiivseid töökohti, kuid ka näiteks tervishoiu- ja haridusasutuste kõrget taset.“

Riigihalduse minister Jaak Aab tõi välja, et riigi eesmärk on tulla appi Ida-Virumaa sotsiaal-majanduslike trendide murdmiseks. „Sotsiaal-majanduslikud arenguprobleemid on olnud Eesti piirkondadest pikka aega kõige teravamad just Ida-Virumaal. Hoolimata oma tööstus- ja turismipotentsiaalist on piirkonnas siiani Eesti kõige kõrgem töötuse määr ja madalaim ettevõtlusaktiivsus. Peame selle potentsiaali ära kasutama ja muutma Ida-Virumaa arengu jätkusuutlikuks,“ ütles ta. „Selleks on vaja muuta ettevõtluskeskkond atraktiivsemaks ning pakkuda piirkonna arendamiseks täiendavat finantseerimist. Soovin, et selle tulemusel elaks 2020. aastal kohapeal rohkem noori kui rahvastikuprognoosis öeldud.“

Ida-Virumaa programmis antakse ülevaade kavandatavatest ja elluviidavatest investeeringutest, mis aitavad kaasa piirkonna arendamisele. Näiteks suunab riik 2017–2020. aastal Ida-Virumaale ligikaudu 200 miljonit eurot investeeringuid, millega arendatakse muuhulgas tööstusalasid, linnaruumi ja avalike teenuste kvaliteeti. Lisaks tehakse programmis ettepanekuid, kuidas olemasolevate toetusmeetmete mõju suurendada.

Selleks, et saavutada programmi eesmärgid, on ette nähtud ka riigi tugi täiendavatele tegevustele. 2018. aastal rahastatakse neid 3,8 miljoni euroga. 2019. ja järgnevate aastate riigipoolne toetus tuleb kokku leppida riigi eelarvestrateegia käigus.

Eelkõige aitavad käivitatavad tegevused arendada majanduskeskkonda, mis peab soosima uusi investeeringuid ja senisest kõrgemat ettevõtlusaktiivsust, et suurendada piirkonna sissetulekuid ja tööhõivet. Sellele aitab kaasa näiteks tööstussektori investeeringute toetamine, äri- ja startup-inkubaatorite tegevuse toetamine, noore spetsialisti lähtetoetuse rahastamine ning omavalitsuste ettevõtlustoetuste võimendamine. Lisaks on eesmärk arendada elukeskkonda ja lahendada tühjenevate korterelamute probleem. Kavandatud on ka vahendid maakonna arengustrateegias määratletavate prioriteetide elluviimise rahastamiseks.

Programmist rahastatavate täiendavate tegevuste lõpliku loetelu ja programmi rakendamise korra töötab välja riigihalduse minister koostöös kohalike omavalitsuste, teiste piirkonna partnerite, sh Ida-Viru Ettevõtluskeskusega ning asjakohaste ministeeriumitega.

Ida-Virumaa programmi eesmärk on suurendada elukeskkonna atraktiivsust, elavdada piirkonna majandust, pidurdada noorte väljavoolu ning piirkonna eelisarendamisega vähendada selle mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Ida-Virumaa programmi täiendavate meetmete rakendamist alustatakse 2018. aasta teises pooles.Viimati muudetud: 09.02.2018
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail