Logo
18. aprill 2018
15 (1096)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Uus, oluliselt sotsiaalsem poliitika

MARIKA TUUS-LAUL,      04. oktoober 2017

Oleme astunud uude poliitetappi, kus Reformierakonna 17 aastat kestnud ülemvõim ehk jõukate toetamise poliitika on lõppenud. Peaks ju veel meeles olema, et oravapartei pidevalt alandas tulumaksu kõigil – see tegi rikkad rikkamaks ja riigi järjest õhemaks.

 

s266

Pidevate kriisidega võeti raha vähemaks tervishoiult, lihviti õhemaks omavalitsuste rahakotti, lõpetati pensionide tasuta kojukanne, kärbiti rehabilitatsioonirahasid, kaotati riiklik ranitsatoetus, samuti matusetoetus, tõsteti pensioniiga, oluliselt suurendati ravimite ja abivahendite käibemaksu, kaotati hambaravitoetus jne.

Keskerakonna juhitud valitsusel on majanduse edendamise kõrval väga tähtsal kohal ka sotsiaalpoliitika. Ebavõrdsuse vähendamiseks valitsus Keskerakonna juhtimisel oluliselt langetab just madalat ja keskmist palka saavate inimeste tulumaksu, et neil jääks rohkem raha taskusse; jõukad hakkavad rohkem maksma.

 

Jaanuarist käivitub uus ravimite hüvitamise kord, mille eesmärk on parandada retseptiravimite kättesaadavust suurte ravimikuludega ja  ravivajadusega inimestel. Nimelt hakatakse ravimitele tehtavaid kulutusi hüvitama senisest suuremal määral. Nähakse ette, et kui inimene kulutab aastas ravimitele 100–300 eurot, hüvitatakse seda 50% ulatuses. Kui aga ravimitele minev summa ületab 300 eurot, kompenseeritakse juba 90% summast. Loomulikult jäävad alles ka täna kehtivad soodustused – pensionäridele 90% ulatuses ja tööealistele 75%. Tegemist on täiendava hüvitusega.

Oluline on see, et inimene ise ei pea selleks mingit avaldust tegema. Apteek arvestab hüvitatava summa välja ostuhetkel, kui 100-eurone rohtudele kulutatud summa on täis saadud. Sellist abi saab peaaegu 100 000 inimest.

Samuti on taastatud ja suurendatud hambaravi kompenseerimist. Pensionäridel on see 85 eurot aastas, ise tuleb panustada 15%. Tööeas inimestel on see summa väiksem – 30 eurot ja 15-protsendise omaosalusega. Proteesitoetus, mõistagi, jääb alles. Soovitan veel sel aastal ettenähtud summa ära kasutada, muidu läheb see kaotsi.

Üksielavad eakad, kelle pension jääb alla 470 euro,  saavad 1. oktoobrist 115 eurot aastas juurde. Oleme aastaid rääkinud lesepensionist, kuid see toetus on veelgi laiemale ringile.

 

Märgilise tähtsusega on, et Keskerakond on valitsuses olles teinud otsuse suunata nelja aasta jooksul tervishoidu juurde üle 200 miljoni euro. See on üks tähtsamatest otsustest. Keskerakond tahab lühendada arstijärjekordi ja parandada meditsiiniabi kättesaadavust.

Juba on Riigikokku jõudnud matusetoetuse eelnõu, kus on eesmärgiks taastada 250-eurone matusetoetus. Andrus Ansipi valitsus kaotas selle juba 7 aastat tagasi ja paaril viimasel aastal on toetust makstud vaid toimetulekutoetuse saajatele.

Valitsus tahab mitmekordistada rahalist toetust perele, kes kodus hooldab raske puudega pereliiget. See on ammune lahendamata probleem ja võlg. Sama oluline on ka liikumispuudega inimestele kooli- ja töölesõidu tagamine. Eelistame haige põetamist kodus ja kodulähedast hoolekannet. Tahan toonitada, et lauale on võetud ka hoolduskindlustuse teema, mis tagab inimväärse elu nii hooldusabi vajajale  kui ka tema lähedastele.

Tähtis on ka see, et Keskerakond tahab suurendada riikliku pensioni baasosa ja vähendada palgaosa tähtsust, eesmärgiga kujundada tulevikus võrdsemad pensionid. Kavas on rakendada  ka emapension, mis väärtustab lapsi kasvatavaid vanemaid. Aga on ülioluline täita sisuga eakate soovi olla jõukohaselt ühiskonna ellu kaasatud. Kasvõi näiteks huviringe juhendades, lapsi õppetöös abistades, abivajajaile tugiisikuks olles jne.

 

Kindel, et ka õpetajate palgatõus jätkub. Nii järgmisel kui ka ületuleval aastal keskeltläbi 100 eurot aastas. Oluliselt tõusevad ka lasteaiaõpetajate ning kõrgharidusega kultuuritöötajate palgad. Samuti tagatakse koolides tugispetsialistide teenuse senisest parem kättesaadavus.

Igale õpilasele olgu tasuta huviring kooli juures. Tõstetakse lasterikka pere toetusi.

Paljud inimesed maapiirkondades on küsinud „tasuta“ ühistranspordi kohta, mida Keskerakond lubas maakonna piires. See tuleb  järgmise aasta juulist, kus riik hakkab doteerima piletiraha osa. Ülejäänud raha kompenseeritakse riigi poolt juba praegu. Seda tehakse ministri määrusega.

Et Eestis pole kuhugi kadunud sundüürnike teema, siis oleme asunud koostama vastavat registrit ja kaalume ebaõigluse heastamist. 

Põllumees juba teab, et Keskerakonna valitsusega pööratakse erilist tähelepanu ka maaelu toetamisele. Nii oleme taganud põllumeestele üleminekutoetused ja kriisiabi-vahendid, toetanud tõuaretust. Kavas on luua ühistuline piimatööstus, et maailmaturul paremini läbi lüüa.

 

KESKMÕTE: Märgilise tähtsusega on, et Keskerakond on valitsuses olles teinud otsuse suunata nelja aasta jooksul tervishoidu juurde üle 200 miljoni euro.

 

 

MARIKA TUUS-LAUL,

Keskerakonna juhatuse liige

 

 Viimati muudetud: 04.10.2017
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail