Logo
18. aprill 2018
15 (1096)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Ratas tunnustas Eesti konkurentsivõimelisemaid ettevõtteid

Senised  2017-10-06 14:05:11
ülespuhumised on sageli lõppenud pankroti ja pettusega juba aasta-paari pärast, miks nüüd peaks see välistatud olema?

HARRY  2017-10-07 21:56:10
Jeesuse kaksteist apostlit
1 Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde
ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja
ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust.
2 Nende kaheteistkümne apostli nimed on aga need: esimene
Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja
Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend,
3 Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus,
Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus,
4 Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes tema ka ära andis.

Jeesus annab apostlitele ülesanded
5 Jeesus läkitas välja need kaksteist, käskides neid:
„Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna,
6 pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde!
7 Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal!
8 Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks
pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud,
muidu andke!
9 Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele,
10 ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua,
sest töömees on oma elatist väärt!
11 Aga kuhu linna või külasse te iganes sisse astute, uurige,
kes seal on vääriline, ja sinna jääge, kuni te sealt lahkute!
12 Majja astudes aga tervitage seda!
13 Ja kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale, kui ta aga
ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde!
14 Ja kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu,
sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle
koha tolm oma jalgadelt!
15 Tõesti, ma ütlen teile: Soodoma- ja Gomorramaal on
kohtupäeval hõlpsam põli kui sellel linnal!

Jeesus julgustab püsivusele
16 Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge
siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid!

17 Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte
ja teid piitsutatakse nende sünagoogides,
18 teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate
ette neile ja rahvastele tunnistuseks.
19 Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või
mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida
rääkida,
20 sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu.
21 Aga vend annab surma venna ja isa lapse, ning lapsed
tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata.
22 Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga
kes peab vastu lõpuni, see päästetakse.
23 Siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege
teise! Sest tõesti, ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli
linnu läbi käia, enne kui Inimese Poeg tuleb.

Nimi 
E-mail