Logo
03. February 2016
4 (985)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
 
 
Küsitlus

Mis on aastal 2016 Eesti suurim probleem?"

 Majandusseisak
 Julgeolek
 Väljaränne
 Pagulashirm
 Perevägivald
 Riskikäitumine 
Prindi

Uudise pilt

Õiguskantsleri seadus, mis on vastu võetud 25. veebruaril 1999, paneb konkreetselt paika õiguskantsleri ülesanded. „Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide Eesti Vabariigi põhiseadusele (edaspidi põhiseadus) ja seadustele vastavuse üle,“ märgib seadus. Miks õiguskantsler Ülle Madise sel juhul ei täida temale seaduses ette nähtud põhiülesandeid?

AUTOR : ANDO LEPS
Uudise pilt

MTÜ Ausad Valimised sai Euroopa Inimõiguste Kohtus võidu Eesti riigi üle.

AUTOR : KESKNÄDAL